КАРБОН

You are here: Дали Ви се допаѓаат нашите производи ?

Дали Ви се допаѓаат нашите производи ?

Број на гласачи:
58
Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас:
Петок, 03 Мај 2019 09:45

Дали Ви се допаѓаат нашите производи ?

Hits Percent Graph
Да, одлични се
40 69%
Не ми се допаѓаат
6 10.3%
Многу се добри
4 6.9%
Може и подобро
3 5.2%